platné od: 10.04.2020

Název společnosti: Hauserwelt GmbH

Adresa sídla společnosti: Brunngassse 38, 2170 Poysdorf

Telefon: +43 (0) 2552 21 12

Informace, přístup k údajům a stížnosti na adrese: office@anno1555.com

Jednatelé: Werner Hauser

Adresa vedení společnosti: Brunngasse 38, 2170 Poysdorf

1. Obecně

Na prodej a dodání zboží a poskytování služeb naší společností se vztahují všeobecné obchodní podmínky. Naše společnost dodává zboží a poskytuje služby v Rakousku, Německu, členských státech EU a Švýcarsku. Ve všech ostatních zemích na vyžádání. Kliknutím na zaškrtávací políčko v nákupním košíku „Přečetl jsem si všeobecné obchodní podmínky a souhlasím s nimi“ před zadáním objednávky kupující prohlašuje, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a je jimi vázán.

Naše nabídka je nezávazná. Objednávka zákazníka s plnou právní způsobilostí (osoby starší 18 let) představuje nabídku na uzavření kupní smlouvy. Potvrzení
o přijetí objednávky ve smyslu § 10 odst. 2 Zákona o elektronickém obchodě, které následně zasíláme, ještě nepředstavuje přijetí nabídky. Kupní smlouva nabývá účinnosti, jakmile odešleme objednané zboží, zasláním druhého e-mailu jako potvrzení objednávky nebo jiným přijetím nabídky zákazníka. Všechny nabídky na našem webu mohou být změněny, jsou nezávazné a jsou k dispozici pouze do vyprodání zásob.

2. Proces objednávky, oprava objednávky, zrušení objednávky

Jakmile vyberete požadovaný produkt, můžete jej nezávazně vložit do nákupního košíku kliknutím na tlačítko [přidat do nákupního košíku]. Obsah nákupního košíku si můžete kdykoli prohlédnout kliknutím na tlačítko [Zobrazit nákupní košík]. Produkty můžete z nákupního košíku kdykoli odebrat tak, že změníte počet. Pokud si zboží uložené v nákupním košíku chcete zakoupit, klikněte na tlačítko [K pokladně]. Zadejte poté prosím své údaje. Můžete zadat objednávku jako host nebo si vytvořit zákaznický účet. Když si vytvoříte zákaznický účet, můžete se pro další objednávky přihlásit pomocí svého přihlašovacího jména a hesla zadaného při počáteční registraci. Vaše data budou přenášena v šifrované podobě. Po zadání svých údajů a výběru způsobu platby a doručení dokončete proces objednávky tlačítkem [Koupit nyní].

Ihned po registraci obdržíte e-mailem Vaše přístupové údaje.

Uložíme text smlouvy a zašleme Vám potvrzení objednávky e-mailem. Po přihlášení si můžete kdykoli prohlédnout a změnit své objednávky a své osobní údaje.

3. Jazyk smlouvy

Obsah smlouvy, všechny další informace, zákaznický servis, datové informace a vyřizování stížností jsou nabízeny v německém jazyce.

4. Ceny

Pro kupujícího platí ceny v době objednání, včetně zákonné DPH a všech nákladů spojených s dopravou. Ceny jsou vidět v nákupním košíku před uzavřením smlouvy a poté v potvrzení smlouvy zaslaném zákazníkovi. Pokud jsou při přepravě splatné vývozní nebo dovozní daně, bude je také hradit zákazník (bližší informace získáte u příslušného celního úřadu).

5. Právo na odstoupení

Spotřebitelé mají podle Zákona o ochraně spotřebitele právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení je:

 1. v případě smlouvy na služby nebo smlouvy na dodávku vody, plynu nebo elektřiny, pokud nejsou nabízeny k prodeji v omezeném množství nebo v určitém množství, dálkového vytápění nebo digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.
 2. v případě kupní smlouvy, čtrnáct dní ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzala zboží.
 3. v případě smlouvy na více zboží, které si spotřebitel objednal v rámci jedné objednávky a které je dodáváno jednotlivě, čtrnáct dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převezme poslední zboží.
 4. v případě smlouvy o dodání zboží v několika dílčích zásilkách nebo kusech, čtrnáct dní ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzala poslední dílčí zásilku nebo poslední kus.
 5. v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzali první zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás informovat (jméno, adresa a, je-li k dispozici, telefonní číslo, faxové číslo a e-mailová adresa) o svém rozhodnutí zrušit smlouvu a učinit tak prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Ke splnění lhůty pro odstoupení stačí, když zašlete oznámení o uplatnění svého práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného typu doručení, než je nejlevnější standardní dodávka, kterou nabízíme), okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení
o Vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto vrácení peněz použijeme stejný způsob platby, který jste použili pro původní transakci, pokud s Vámi nebylo výslovně dohodnuto jinak; V žádném případě Vám nebudou za toto vrácení peněz účtovány žádné poplatky. V případě kupních smluv,
u kterých jsme nenabídli, že si zboží v případě zrušení sami vyzvedneme, můžeme odmítnout vrácení peněz až do doby, dokud nedostaneme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží zaslali zpět podle toho, co nastane dříve.

Pokud jste obdrželi zboží v souvislosti se smlouvou, musíte nám jej vrátit nebo předat okamžitě, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Hradíte přímé náklady na vrácení zboží.

Jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze tehdy, je-li tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která není nutná ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Pokud jste žádali, aby plnění služeb započalo již během lhůty pro odstoupení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá poměru již poskytnutých služeb až do okamžiku, kdy jste nás informovali o uplatnění práva na odstoupení v souvislosti s touto smlouvou ve srovnání s celkovým rozsahem služeb stanovených ve smlouvě.

Pokud je zákazníkem podnikatel, je odvolání zcela vyloučeno.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(chcete-li od smlouvy odstoupit, vyplňte prosím tento formulář a pošlete jej zpět)

— na adresu [Hauserwelt GmbH, Brunngasse 38, 2170 Poysdorf, office@anno1555.com]: :

— Já/my (*) tímto odstupujeme od smlouvy o nákupu následujícího zboží/poskytování následujících služeb(*),
uzavřené mnou/námi (*) na internetu

Poskytování následující služby (*)
objednáno dne (*)/přijato dne (*)
– jméno spotřebitele (spotřebitelů)
– adresa spotřebitele (spotřebitelů)
– podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze při oznámení v papírové formě)
– datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Pokyny pro co nejplynulejší zpracování vrácení zboží

(1) Pokud je to možné, zašlete nám prosím zboží v původním obalu. Použití originálního balení není „nutností“, tj. není nezbytným předpokladem pro uplatnění vašich práv, ale zjednodušuje nám zpracování.

(2) Nechte si na poště potvrdit zpětné odeslání na Vašich dokumentech.

(3) Pokud chcete vrátit pouze jednu položku z dodávky, ale objednali jste si
i další zboží, které nyní chcete zaplatit na fakturu, jednoduše odečtěte částku za položku, kterou jste vrátili, od celkové částky faktury. Pokud platíte inkasem, cena za vrácenou položku nebude automaticky vypočítána.

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy o

 1. službách, pokud podnikatel – na základě výslovné žádosti spotřebitele podle § 10 Zákona o dálkovém a zahraničním podnikání FAGG jakož i potvrzení spotřebitele o jeho znalosti ztráty práva na odstoupení od smlouvy v případě úplného splnění smlouvy – začal provádět službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 11 FAGG a služba byla plně poskytnuta,
 2. zboží nebo službách, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu, na které nemá podnikatel žádný vliv a které mohou nastat ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy,
 3. zboží, které je vyrobeno podle specifikací zákazníka nebo které je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám,
 4. zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno,
 5. zboží, které je dodáváno zapečetěné a není vhodné pro vrácení z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla tato pečeť odstraněna,zboží, které bylo vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno
  s jiným zbožím,
 6. Zboží, které bylo po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 7. alkoholických nápojích, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale které nelze dodat dříve než 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech trhu, na které nemá podnikatel žádný vliv,
 8. zvukových nebo obrazových záznamech nebo počítačovém software, který je dodáván v zapečetěném obalu, pokud byla po dodání pečeť odstraněna,
 9. novinách, časopisech nebo magazínech s výjimkou smluv o předplatném za dodání těchto publikací,
 10. službách v oblasti ubytování pro jiné než bytové účely, přepravě zboží, pronájmu motorových vozidel a rozvozu jídel a nápojů a službách poskytovaných
  v souvislosti s volnočasovými aktivitami, je-li smluvně stanovena konkrétní doba nebo období pro plnění smlouvy,
 11. o dodávce digitálního obsahu, který není uložen na fyzickém nosiči dat, pokud podnikatel – s výslovným souhlasem spotřebitele, v kombinaci s jeho vědomím o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy, v případě předčasného zahájení plnění smlouvy a po poskytnutí potvrzení podle § 7 odst. 3 FAGG – zahájil dodávku před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 11 FAGG,
 12. o neodkladných opravách nebo údržbářských pracích, v jejichž případě spotřebitel výslovně požádal podnikatele o návštěvu za účelem provedení těchto prací. Pokud podnikatel během takové návštěvy poskytne další služby, o které spotřebitel výslovně nepožádal, nebo pokud dodá zboží, které není nezbytně nutné jako náhradní díl pro údržbu nebo opravu, má spotřebitel právo od těchto doplňkových služeb nebo zboží odstoupit.

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smluv uzavřených na veřejné dražbě.

6. Platba

Přijímáme následující platební metody:

 • Kreditní karta (Eurocard / MasterCard, Visa, American Express …)
  Pokud platíte kreditní kartou, bude vám stržena částka ve stejný den. Při platbě kreditní kartou poskytuje zákazník následující údaje: držitel karty, číslo karty, společnost vydávající kreditní kartu, datum ukončení platnosti, kód CVV. Data jsou přenášena pomocí šifrování SSL s minimálně 128bitovým klíčem, a proto nejsou viditelná neoprávněným osobám. Převodem na účet
 • Platba fakturou
  je možná u objednávek do 200 eur. Zákazník obdrží fakturu e-mailem a má na její úhradu 14 dní.
 • PayPal
 • Klarna

7. Opožděná platba

V případě prodlení s platbou ze strany zákazníka jsme oprávněni požadovat zákonný úrok z prodlení.

Zákonný úrok z prodlení mezi spotřebiteli a podnikateli jsou 4 procentní body.

8. Poplatky za upomínky a poplatky za inkaso

V případě prodlení se smluvní partner zavazuje uhradit poplatky za upomínky a inkaso, na které máme nárok, pokud jsou nezbytné pro příslušné právní stíhání a vhodné ve vztahu k žalobě, přičemž se zavazuje uhradit nám zejména náklady vzniklé v případě, že je povolána inkasní agentura, za předpokladu, že nepřesáhnou maximální sazby poplatků inkasní agentury. Pokud provádíme upomínkový proces sami, dlužník se zavazuje zaplatit částku 12 EUR za upomínku a také částku 5 EUR každých šest měsíců, za vedení záznamů o dluhovém vztahu v procesu upomínání.

9. Zpoždění přijetí

V případě prodlení s přijetím ze strany zákazníků, kteří si objednali jako podnikatelé, jsme oprávněni u nás zboží skladovat, za což si účtujeme poplatek za skladování ve výši 0,1 EUR za každý zahájený kalendářní den. Zároveň trváme na splnění smlouvy.

10. Výhrada vlastnictví

Vyhrazujeme si nárok na dodanou službu nebo zboží nebo na média, která jsme zpracovali nebo vytvořili, dokud nebudou přijaty všechny platby z obchodního vztahu se zákazníkem. Pokud zákazník dále prodává zboží podléhající výhradě vlastnictví, musí dále postoupit výhradu vlastnictví. Přístup třetích osob k našemu vyhrazenému zboží musí zákazník neprodleně nahlásit. Zástava, postoupení jako záruka a podobně u zboží podléhajícího výhradě vlastnictví je povoleno pouze s naším předchozím souhlasem. Pokud v případě prodlení neproběhne platba okamžitě po upomínce, musí být naše zboží podléhající výhradě vlastnictví okamžitě vráceno.

Náklady na vrácení nese zákazník.

11. Ochrana údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Všechny důležité informace najdete na stránce o ochraně údajů. Ochrana údajů .

12. Záruka, odpovědnost, garance

Záruka vychází ze zákonných ustanovení. Je omezena na zákonnou dobu 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím nebo od, v případě služeb, dokončení služby. V případě oprávněných stížností je provedena bezplatná výměna nebo vylepšení, na které je třeba poskytnout přiměřenou dobu. Pokud výměna nebo vylepšení nepřipadá
v úvahu (není to možné, příliš mnoho úsilí, nepřiměřené, zpožděná lhůta atd.), Má kupující nárok na snížení ceny, nebo pokud není vada menší, lze smlouvu zrušit (konverze).

Jakékoli vady, které se vyskytnou, musí být nahlášeny co nejdříve po dodání nebo poté, co se stanou viditelnými, přičemž nezveřejnění této informace při dodání nebo poté, co se pro zákazníka stanou viditelnými, nemá žádný vliv na jeho záruční nároky. Pokud je nákup pro zákazníka obchodní transakcí (B2B), musí zboží zkontrolovat nejpozději do 2 týdnů od přijetí a v případě zjištění vady nás okamžitě informovat.

Naše společnost odpovídá pouze za škody způsobené úmyslně a hrubou nedbalostí. To se nevztahuje na zranění osob nebo transakce se spotřebiteli. Poškozený musí prokázat existenci lehké nebo hrubé nedbalosti, pokud se nejedná o spotřebitelskou transakci. Odškodnění za (vadu) následné škody, jakož i další majetkové škody, finanční škody a škody třetím osobám vůči zákazníkovi, pokud se nejedná o spotřebitelskou transakci, je vyloučeno.

Naše společnost odpovídá pouze za škody způsobené úmyslně a hrubou nedbalostí. To se nevztahuje na zranění osob nebo transakce se spotřebiteli. Poškozený musí prokázat existenci lehké nebo hrubé nedbalosti, pokud se nejedná o spotřebitelskou transakci. Odškodnění za (vadu) následné škody, jakož i další majetkové škody, finanční škody a škody třetím osobám vůči zákazníkovi, pokud se nejedná o spotřebitelskou transakci, je vyloučeno.

Záruka musí být uplatněna u ručitele
(u výrobce/někdy také u prodejce, pokud je výrobcem) a probíhá podle jeho ustanovení. Podmínky záruky najdete v potvrzení smlouvy. Využitím záruky není zákonná záruka omezena.

Při odeslání zboží v rámci spotřebitelských transakcí se riziko ztráty nebo poškození zboží přenáší na spotřebitele až tehdy, když je zboží dodáno spotřebiteli nebo jím určené třetí osobě, kterou není dopravce. Pokud však spotřebitel sám uzavřel přepravní smlouvu bez použití jedné z námi navrhovaných možností, přechází riziko na přepravce, jakmile je zboží předáno.

13. Rozhodné právo, místo příslušnosti

Smluvní partneři se dohodli na použití rakouského práva. Pokud má spotřebitel trvalé nebo obvyklé bydliště v tuzemsku nebo je v tuzemsku zaměstnán, lze u žaloby proti němu určit pouze příslušnost soudu, v jehož obvodu se místo trvalého bydliště, obvyklého bydliště nebo místa zaměstnání nachází; to neplatí pro právní spory, které již vznikly. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a všechna ustanovení týkající Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jsou výslovně vyloučeny.

Sídlo naší společnosti je dohodnuto jako místo jurisdikce pro smlouvy se společnostmi.

14. Místo plnění obchodních transakcí

Místem plnění všech služeb vyplývajících ze smlouvy je sídlo naší společnosti.

15. Autorská práva

Veškeré zprávy, grafika a design našich webových stránek slouží výhradně k osobním informacím našich zákazníků a jsou chráněny autorskými právy.

16. Smírčí orgán

Zavazujeme se, že se v případě sporů zúčastníme smírčího řízení internetového ombudsmana:

www.ombudsmann.at

Bližší informace o typech řízení najdete na www.ombudsmann.at.

K řešení sporů s naší společností lze také použít platformu OS: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Naše e-mailová adresa: office@anno1555.com

17. Dodání zboží

Zboží bude doručeno poštou.

Pokud nebudou všechny objednané položky k dispozici okamžitě, budou dodány ihned pouze ty, které jsou k dispozici a ostatní budou doručeny, jakmile budou k dispozici. I při částečných dodávkách budou však náklady na dopravu účtovány pouze jednou za objednávku.

Zboží dodáváme do všech zemí světa. Pro přesné náklady na dodávku mimo území Rakouska a Německa nás kontaktujte, prosím. U dodávek mimo EU mohou vzniknout další celní poplatky. O celních poplatcích týkajících se Vaší objednávky se můžete informovat u příslušného celního úřadu.

18. Poštovné

Cenu poštovného najdete v tomto seznamu (https://www.anno1555.com/versand/)

19. Uložení smlouvy

Text smlouvy je u nás uložen a Vy si jej můžete po dokončení procesu objednávky vyžádat. Ihned po odeslání si můžete údaje o objednávce vytisknout. Za tímto účelem můžete použít buď stránku „Vaše objednávka“ nebo e-mail „Potvrzení o přijetí“.

20. Různé

Regresní nároky ve smyslu Zákona o odpovědnosti za výrobky jsou vyloučeny, pokud příjemce regrese neprokáže, že chyba byla způsobena v naší sféře a byla přinejmenším hrubě nedbalou.

Smluvní partner se vzdává možnosti započtení. To však neplatí pro spotřebitele.

Dobrovolný kodex chování: www.guetezeichen.at

Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici ke stažení také jako dokument PDF:
Vložte odkaz nebo tlačítko „uložit“

Všeobecné obchodní podmínky lze také snadno vytisknout:

Vložte odkaz nebo tlačítko „tisknout“ Software pro otevření souboru PDF zdarma: Adobe Acrobat Reader © (ke stažení: https://get.adobe.com/de/reader/)

Jméno společnosti: Hauserwelt GmbH

Adresa sídla společnosti: Brunngassse 38, 2170 Poysdorf

Telefon: +43 (0) 2552 21 12

Informace, přístup k údajům a stížnosti na adrese: office@anno1555.com

Vedení společnosti: Werner Hauser

Adresa vedení společnosti: Brunngasse 38, 2170 Poysdorf

Právní předpisy: Obchodní předpisy (www.ris.bka.gv.at )

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.